Постановени актове на съда

График на съдебните заседания

Банкови сметки

Единен портал за електронно правосъдие

Търгове по изпълнителни дела

Съдебни актове на други съдилища

За абонати на Информационно обслужване

Бюджет на съда


26.08.2019г. Правилата за работа на център за Медиация към съдебен район на Окръжен съд Варна можете да видите тук.

05.08.2019г. Справки за протоколи от о.с.з. по административни производства в ГО можете да видите в секция „Документи“, т.8

Минало

    Историята на Районен съд - Провадия започва след освобождението на България от Османско иго, когато се основава "МИРОВО СЕДАЛИЩЕ",  за съдии са назначени хора практици и района на действие обхваща цялата Провадийска околия. След 19.05.1834г. съдът се преименува на "Околийски съд" с разширена компетентност  съдиите са от окръжните съдилища. През 1952г. околийския съд става   “НАРОДЕН СЪД”, което продължава до 17.05.1971г. С приемане на новата конституция през май 1971г. народния съд се преименува на “Районен съд”.

Настояще

        Районен съд - Провадия има един от най-големите съдебни райони и обхваща селищата в три общини: Община Провадия, Община Ветрино и Община Дългопол. В съда има четири съдебни състава и 15 съдебни служители. Към съда функционират:  съдебно изпълнителна служба,  служба по вписванията и бюро съдимост.

Ръководството на Районен съд – Провадия:

КАТЯ САВОВААдминистративен ръководител – Председател

Приемен ден: всеки вторник от 10:00 до 12:00 часа.

За контакти:

Председател: (051) 847733

Адм. секретар: (051) 847722, факс: (051) 847724, e-mail: rsprov@court-provadia.com

Работно време с граждани: от 9:00 часа до 17:00 часа
Деловодство: тел.: (051) 847730, факс: (051) 847734, e-mail: del@court-provadia.com
Бюро съдимост: тел./факс (051) 847731, e-mail: bs@court-provadia.com
Държавен съдебен изпълнител: тел. (051) 847728, факс: (051) 847731 e-mail: sis@court-provadia.com
Служба вписвания: тел./факс (051) 842259
ИЗПРАЩАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ И ПРИЗОВКИ, ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН ПОЩЕНСКИ АДРЕС ПО РЕДА НА ЧЛ. 42, АЛ.4 И СЛ. ОТ ГПК: del@court-provadia.com

Адрес : ул."Ал. Стамболийски" 23, гр. Провадия, ПК9200
e-mail:
За информация: rsprov@court-provadia.com
Webmaster: admsek@court-provadia.com
 
 

[ Начало ] [ За нас ] [ Документи ] [ Служба вписвания ] [ СИС ] [ Полезни връзки ]

Изпрати e-mail на  rsprov@court-provadia.com с въпроси и коментари за сайта.
Copyright © 2007 Районен съд - Провадия
Последно обновен: 26.08.2019 г.