Постановени актове на съда

График на съдебните заседания

Банкови сметки

Търгове по изпълнителни дела

Съдебни актове на други съдилища

За абонати на Информационно обслужване
Минало

    Историята на Районен съд - Провадия започва след освобождението на България от Османско иго, когато се основава "МИРОВО СЕДАЛИЩЕ",  за съдии са назначени хора практици и района на действие обхваща цялата Провадийска околия. След 19.05.1834г. съдът се преименува на "Околийски съд" с разширена компетентност  съдиите са от окръжните съдилища. През 1952г. околийския съд става   “НАРОДЕН СЪД”, което продължава до 17.05.1971г. С приемане на новата конституция през май 1971г. народния съд се преименува на “Районен съд”.               

Настояще

        Районен съд - Провадия има един от най-големите съдебни райони и обхваща селищата в три общини: Община Провадия, Община Ветрино и Община Дългопол. В съда има четири съдебни състава и 15 съдебни служители. Към съда функционират:  съдебно изпълнителна служба,  служба по вписванията и бюро съдимост.

Ръководството на Районен съд – Провадия:

КАТЯ САВОВААдминистративен ръководител – Председател

Приемен ден: всеки вторник от 10:00 до 12:00 часа.

За контакти:

Председател: (051) 847733

Адм. секретар: (051) 847722, факс: (051) 847724, e-mail: rsprov@court-provadia.com

Работно време с граждани: от 9:00 часа до 17:00 часа
Деловодство: тел.: (051) 847730, факс: (051) 847734, e-mail: del@court-provadia.com
Бюро съдимост: тел./факс (051) 847731, e-mail: bs@court-provadia.com
Държавен съдебен изпълнител: тел. (051) 847728, факс: (051) 847731 e-mail: sis@court-provadia.com
Служба вписвания: тел./факс (051) 842259
ИЗПРАЩАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ И ПРИЗОВКИ, ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН ПОЩЕНСКИ АДРЕС ПО РЕДА НА ЧЛ. 42, АЛ.4 И СЛ. ОТ ГПК: del@court-provadia.com

Адрес : ул."Ал. Стамболийски" 23, гр. Провадия, ПК9200
e-mail:
За информация: rsprov@court-provadia.com
Webmaster: admsek@court-provadia.com
 
 

[ Начало ] [ За нас ] [ Документи ] [ Служба вписвания ] [ СИС ] [ Полезни връзки ]

Изпрати e-mail на  rsprov@court-provadia.com с въпроси и коментари за сайта.
Copyright © 2007 Районен съд - Провадия
Последно обновен: 6.10.2018 г.