1. График на съдебните заседанияна съдебните заседания.
 1. Тарифа N 1 за таксите в съдебната система.
 1. Вътрешни правила за изпращане на съобщения и призовки, чрез електронен пощенски адрес по реда на чл.42, ал.4 и сл. от ГПК.
 2. Вътрешни правила за организация на публикуване на съдебните актове на WEB страницата.
 3. Вътрешни правила за случайно разпределение на делата
 4. Постановени актовете на съда /съгласно изискванията на чл.64 от ЗСВ/:
  - 2019г.
  - 2018г.
  - 2017г.
  - 2016г.
 5. Бюджет на Районен съд – Провадия

Начало ] [ Молби ] [ Годишен доклад ]

Изпрати e-mail на  rsprov@court-provadia.com с въпроси и коментари за сайта.
Copyright © 2007 Районен съд - Провадия
Последно обновен: 19.02.2019 г.