Окръжен съд - Варна - http://varna.court-bg.org/

Апелативен съд - Варна - http://www.vcourts.org/app_court.htm

Административен съд - Варна - http://www.admcourt-varna.com

Върховен административен съд - http://www.sac.government.bg

Районен съд – Варна – vrc.bg

Върховен касационен съд - http://www.vks.bg/

Министерство на правосъдието - http://www.mjeli.government.bg/

Висш съдебен съвет - http://www.justice.bg

Български правен портал - http://www.lex.bg/

 Европейски съдебен атлас по гражданско правни въпроси - http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_bg.htm?countrySession=23& 

 

Начало ]

Изпрати e-mail на  rsprov@court-provadia.com с въпроси и коментари за сайта.
Copyright © 2007 Районен съд - Провадия
Последно обновен: Април 09, 2009