Районен съд - Провадия е първоинстанционен съд, в който се разглеждат граждански и наказателни дела. На него са подсъдни всички дела освен тези, които са подсъдни на окръжния съд. В съда работят четири съдебни състава. Административното ръководството на съда се осъществява от Председател.

Района на действие е: Община Провадия, Община Ветрино и Община Дългопол.

Към Провадийския районен съд са обособени самостоятелни служби - Съдебно-изпълнителна и Служба по вписванията. 

    За удобство на гражданите в сградата има гише на Информационно обслужване, където може да платите дължими такси. 

Пресата за нас

Това са публикациите  за нас през последната година. Вие можете да търсите по думи в сайта.

 

 

 

Начало ] [ Контакти ] [ Банкови сметки ] [ Съдебен район ] [ Служители ] [ Конкурси ]

Изпрати e-mail на  rsprov@court-provadia.com с въпроси и коментари за сайта.
Copyright © 2007 Районен съд - Провадия
Последно обновен: Април 09, 2009